Event details

Platenbeurs / Record Fair


Back to agendaDate & time2024-01-28 12:00 - 19:00
GenreRecord sale / Exchange
Price0 EUR
Details***** English version below ****

Update November 19th: Maximum 2 spots for sellers remaining!Platen zijn terug van nooit helemaal weggeweest! Aangezien in het Rock Cafe ook veel vinyl-liefhebbers rondlopen organiseren we op zondag 28 januari een platenbeurs. Er is gratis inkom en ook deelname als verkoper is gratis. De verkoop loopt vanaf de middag tot 19h.

Meer info, voorwaarden en het registratieformulier vindt u hieronder.

Voorwaarden voor deelname als verkoper

 • Deelname als verkoper is gratis, maar registratie is verplicht omwille van de beperkte beschikbare oppervlakte.
 • Bij registratie verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
 • Uw registratie is pas finaal na bevestiging door Rock Cafe.
 • Plaatsen worden toegewezen op een first-come first served basis. De specifieke plaats die u krijgt toegewezen wordt door de organisatie bepaald.
 • Elke deelnemer krijgt een tafel beschikbaar van 1 meter lengte. Indien u minder ruimte nodig heeft mag u ons dit doorgeven, omdat dit ons mogelijks toelaat om meer mensen te laten deelnemen!
 • De registraties zijn momenteel enkel open voor particuliere verkopers, maar indien er voldoende plaats beschikbaar zou zijn kan dit nog gewijzigd worden.
 • Deelnemers brengen hun platen en zetten hun stand op tussen 11 en 12h. Het voorziene einduur van de verkoop is rond 19h, maar vanaf 18h30 kan men als verkoper terug zonder toelatingsvergunning de Oude Markt op. Ten laatste om 20h30 moet u van de oude markt met uw wagen. Het is niet mogelijk om platen al eerder te brengen gezien er ook op Zaterdagavond nog events doorgaan in het Rock Cafe.
 • Deelnemers die hun lijst van beschikbare platen online beschikbaar wensen te stellen kunnen dit doen door deze te delen als export van discogs in CSV-formaat. Uw lijst wordt voor het event op deze website gedeeld!
 • Er zal een platenspeler / platenspelers beschikbaar zijn om platen te testen.
 • Verkopers bepalen zelf of zij cash en/of elektronische betalingen aanvaarden. Wie elektronische betalingen wenst te aanvaarden moet hier zelf voor zorgen. Er is een bankautomaat in de Parijsstraat achter het Rock Cafe!
***** Nederlandse versie bovenaan ****

Record are back from never really having left! Since there are plenty of vinyl lovers at Rock Cafe, we organise a record fair on Sunday January 28th. Entrance will be free as well as participation as a seller. The sale will run from noon until 19:00.

More information, conditions and a registration form can be found below.

Conditions for participation as seller

 • Participation as a seller is free, but registration is required due to the restricted available space.
 • When registering, you declare to agree to these conditions.
 • Your registration becomes final after receiving confirmation from Rock Cafe.
 • Spots are given at a first-come-first-served basis. Your specific spot at the event is assigned by the organisation.
 • Each participant gets a table of 1 meter length. In case you'd require less space, feel free to let us know so we can allow more sellers to participate!
 • Registrations are currently only open for private sellers, this could be changed in case there's space left later on.
 • Participants bring their records and set up their booth between 11 AM and 12 PM. The sales run until approximately 7 PM, but starting at 6:30 PM it is possible to access the Oude Markt without needing a permit. At 8:30 PM you should have left the market with your car. It's not possible to deliver your records earlier, as we have events scheduled on Saturday night too at Rock Cafe.
 • Participants who wish to share their list of records for sale online can do so by sending a discogs export in CSV format. Your list will be posted on this page before the event.
 • A record player/players will be available for testing.
 • Sellers decide themselves if they accept cash and/or electronic payments. Whoever wants to offer electronic payments needs to provide these him/herself. In Parijsstraat just behind Rock Cafe and ATM can be found!

Registratie / RegistrationDeelnemers / Participants

Nr.NameExtra info
1LodeRecords for sale/exchange
2Ludo...
3Stoffel...
4Dirk Vandamme...
5Bert Gysemans...
6Malcolm NixDJ Malcolm Nix
7Rik Michiels...
8Gert Hambrouck...
9......
10......
RSVP on facebook


Back to agenda